استخدام نیرو

ارسال رزومه

نام و نام خانوادگی:

تلفن:

آدرس منزل:

آدرس ایمیل:

فایل PDF رزومه:

خلاصه متن درخواست:

جهت ارسال رزومه از فرم روبرو استفاده نمایید. همچنین میتوانید فایل روزمه خود را مستقیما به آدرس ایمیل شرکت ارسال فرمایید.

آدرس ایمیل مستقیم: